Geomat

macmat

Geomat หรือ Erosion Control Mat คือวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ปูคลุมผิวหน้าดินเพื่อป้องกันการกัดเซาะจากน้ำ ลม ฝน ลักษณะของ Geomat จะเป็นเส้นใยยึดโยงกันเป็นผืนคล้ายพรมขนาดใหญ่

เมื่อคลุมพื้นที่ด้วยวัสดุ Geomat เพื่อป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าดินแล้ว ช่องว่างบนวัสดุยังทำให้พืชคลุมดินเจริญเติบโตแทรกผ่านช่องว่างออกมาปกคลุม ทำให้ได้ลาดดินที่ปกคลุมด้วยพืชสีเขียวสวยงามในที่สุด

MacMat

MacMat คือ Geomat จาก Maccaferri ผลิตจากพอลิเมอร์ชนิด PP (Polypropylene) โดยการหลอมแล้วฉีดออกมาเป็นเส้นเล็กๆ (Extrude) ให้ตัวเส้นใยพันกันไปมาเกิดเป็นผืนพรมความหนาระหว่าง 10 – 20 มม.  MacMat ของ Maccaferri ได้ผสมเม็ดสีเขียวลงไปในวัสดุ เพื่อให้ได้วัสดุ Geomat สีเขียวกลมกลืนกับธรรมชาติ

MacMat ถูกจัดส่งในรูปแบบม้วน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งโดยการปู ปกคลุมหน้าดินบริเวณที่ต้องการป้องกันการกัดเซาะ

 

MacMat R

MacMat R คือ Geomat ชนิดเสริมแรง โดยการเสริมลวดตาข่ายชนิดช่องหกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัววัสดุ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง และเหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ลาดชัน ที่มีช่วงระยะยาวๆ

14731462114391524542950301IMG_3141

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close