เกเบียนคุณภาพดี ดูที่ตรงไหน? ตอนที่ 2

(การทดสอบกล่องเกเบียนในห้องแลป)

note2

ในครั้งที่แล้ว เราได้อธิบายถึงการตรวจสอบคุณภาพของกล่องเกเบียนแบบทั่วไป ซึ่งสามารถทำได้เองด้วยอุปกรณ์พื้นฐานได้แก่ ตลับเมตร และการใช้สายตาตรวจดูความสมบูรณ์เรียบร้อย วันนี้เราจะมาพูดถึงการทดสอบที่ต้องใช้เครื่องมือทดสอบในห้องแลป หรือสถาบันทดสอบต่างๆ
1 การทดสอบการรับแรงดึงของเส้นลวด (Tensile Strength)
การทดสอบการรับแรงดึงสามารถทำได้ด้วยเครื่องทดสอบที่มีชื่อว่า Universal Testing Machine มีชื่อเล่นว่า เครื่องทดสอบครอบจักรวาล เนื่องจากสามารถทดสอบวัสดุได้หลากหลายมากๆ
การทดสอบค่อนข้างตรงไปตรงมา โดยการให้เครื่องดึงเส้นลวดจนกว่าจะขาด แล้วทำการวัดแรงที่ใช้ในขณะนั้น
โดยทั่วไป การรับแรงดึงของลวดจะกำหนดไว้ที่ 350-500 เมกะปาสคาล หรือประมาณ 35-50 กิโลนิวตัน/ตร.ม.
2 การทดสอบปริมาณสารเคลือบลวด
ในส่วนนี้เป็นการทดสอบหาปริมาณสารเคลือบจำพวก Zinc หรือ Alu-Zinc
หลักการทดสอบคือการนำเส้นลวดแช่ลงในกรดไฮโดรคลอริก(กรดเกลือ) สารเคลือบจะทำปฏิกิริยากับกรดเกิดก๊าซไฮโดรเจนออกมา เมื่อกรดทำปฏิกิริยากับสารเคลือบจนหมด เราก็วัดปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นแล้วเทียบกับค่าในตารางก็จะทราบปริมาณสารเคลือบที่มี
3 การทดสอบการยึดเกาะของสารเคลือบ
ทำได้โดยการนำเส้นลวดมาพันเป็นขดเล็กๆ แล้วสังเกตุการปริแตก หลุดร่อนของสารเคลือบลวด
โดยทั่วไปการทดสอบนี้มักจะไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในรายการประกอบแบบ แต่โรงงานผลิตกล่องเกเบียนที่ได้มาตรฐานมักจะทดสอบเส้นลวดด้วยวิธีนี้ ก่อนจะนำเส้นลวดไปผลิตเป็นกล่องเกเบียน เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นลวดที่ใช้นั้นมีคุณภาพ
หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน อาทิ กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมโยธาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศหลายแห่ง มีบริการทดสอบวัสดุซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถขอรับการบริการทดสอบวัสดุได้ โดยเสียค่าบริการแตกต่างกันไปตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
และนี่ก็คือการตรวจสอบคุณภาพของกล่องเกเบียนซึ่งเป็นมาตรฐานที่หลายหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close