เกเบียนคุณภาพดี ดูที่ตรงไหน? ตอนที่ 1

(การตรวจสอบกล่องเกเบียนเบื้องต้น)

note1

แน่นอนว่าเวลาเราซื้อของเราก็ต้องอยากได้ของดีมีคุณภาพ เช่นถ้าเป็นอาหารเราก็ดูที่ความสด สะอาด รสชาติดี แล้วถ้าเป็นกล่องเกเบียนล่ะ เราจะต้องดูที่อะไร วันนี้เราจะมาดูกันว่ากล่องเกเบียนคุณภาพดีต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง

การตรวจสอบคุณภาพของกล่องเกเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ การตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบในห้องแลป

แน่นอนว่าเวลาเราซื้อของเราก็ต้องอยากได้ของดีมีคุณภาพ เช่นถ้าเป็นอาหารเราก็ดูที่ความสด สะอาด รสชาติดี แล้วถ้าเป็นกล่องเกเบียนล่ะ เราจะต้องดูที่อะไร วันนี้เราจะมาดูกันว่ากล่องเกเบียนคุณภาพดีต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง

การตรวจสอบคุณภาพของกล่องเกเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ การตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบในห้องแลป

1 การตรวจสอบขนาดของตัวกล่อง โดยทั่วไปขนาดกล่องจะระบุเป็น ความยาว (L) x ความกว้าง (W) x ความสูง (H) หน่วยเป็นเมตร เช่น 2x1x1 ม. ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ตลับเมตรวัดขนาดกล่องจริงเทียบกับที่ระบุ โดยขนาดกล่องยอมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ ±5%

2 การตรวจสอบขนาดช่องตาข่าย โดยขนาดช่องตาข่ายจะระบุเป็น ความกว้าง x ความสูง หน่วยเซนติเมตร

3 ตรวจดูความสมบูรณ์เรียบร้อยของตัวกล่องด้วยตา เช่น ลวดไม่ขาด สารเคลือบลวดไม่มีการปริแตก หลุดร่อน เป็นต้น

4 ผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำ มักจะมีการพิมพ์ชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์ไว้บนเส้นลวดด้วย การตรวจสอบชื่อยี่ห้อที่พิมพ์มา ทำให้มั่นได้ว่าได้ระดับหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ของแท้จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ

การตรวจสอบทั่วไปดังที่กล่าวมานั้น สามารถทำได้โดยง่าย

และใช้เวลาไม่มาก แต่ก็ยังมีคุณสมบัติบางประการที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้เอง ในครั้งหน้าเราจะมีต่อในเรื่องการทดสอบในห้องแลป หรือสถาบันทดสอบ โปรดติดตามนะครับ

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close